Podziękowanie za pomoc okazaną pokrzywdzonemu - Podziękowania - KPP Busko-Zdrój

Podziękowania

Podziękowanie za pomoc okazaną pokrzywdzonemu

Piszę w imieniu pana (…), który został okradziony przez niegodziwego człowieka, bo ten wykorzystał jego niepełnosprawność.  Pan (…) pragnie złożyć na Pana ręce podziękowanie dla panów policjantów, za rzetelne wykonanie powierzonego im zadania i odzyskanie części skradzionych przedmiotów. Powiedzieli oni – to ich praca – to prawda, ale okazana życzliwość, serdeczność i chęć niesienia pomocy człowiekowi po udarze mózgu to wartość bezcenna. Dlatego proszę, aby Pan, jako ich przełożony docenił ich starania i zaangażowanie i podobnie jak p. (…) serdecznie im podziękował.

            Łączę wyrazy szacunku dla Pana i Panów policjantów pracujących nad w/w sprawą.