Wydział Prewencji i Ruchu Drogowego

Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego

podkom. Mariusz Więckowski, tel. 47 8045 254,

email: wrd.busko@ki.policja.gov.pl