Zespół ds. Rozliczeń i Zaopatrzenia

Technik Zespołu ds. Ewidencji, Rozliczeń i Zaopatrzenia

Mariusz Łoboda, tel. 47 8045 330, email: zaopatrzenie.busko@ki.policja.gov.pl