Dane teleadresowe - Komenda Powiatowa Policji w Busku-Zdroju - KPP Busko-Zdrój

Komenda Powiatowa Policji w Busku-Zdroju

Dane teleadresowe

Telefon Faks Email
OFICER DYŻURNY KPP W BUSKU - ZDROJU
47 8045 205 47 8045 203 dyzurny.busko-zdroj@ki.policja.gov.pl
KOMENDANT KPP
47 8045 206   busko@ki.policja.gov.pl
PIERWSZY ZASTĘPCA KOMENDANTA KPP
47 8045 206   busko@ki.policja.gov.pl
SEKRETARIAT KPP
47 8045 206   busko@ki.policja.gov.pl
NACZELNIK WYDZIAŁU PREWENCJI I RUCHU DROGOWEGO
47 8045 209   prewencja.busko@ki.policja.gov.pl
ZASTĘPCA NACZELNIKA WYDZIAŁU PREWENCJI I RD
47 8045 254   wrd.busko@ki.policja.gov.pl
NACZELNIK WYDZIAŁU KRYMINALNEGO
47 8045 216   kryminalny.busko@ki.policja.gov.pl
ZASTĘPCA NACZELNIKA WYDZIAŁU KRYMINALNEGO
47 8045 215   kryminalny.busko@ki.policja.gov.pl
KIEROWNIK REWIRU DZIELNICOWYCH
47 8045 210    
KIEROWNIK OGNIWA-PATROLOWO INTERWENCYJNEGO
47 8045 230    
PRACOWNICY RUCHU DROGOWEGO
47 8045 221   wrd.busko@ki.policja.gov.pl
STANOWISKO DS. KADR I SZKOLENIA
47 8045 220   kadry.busko@ki.policja.gov.pl
STANOWISKO DS. ŁĄCZNOŚCI
47 8045 222   lii.busko@ki.policja.gov.pl
STANOWISKO DS. INFORMATYKI
47 8045 222   lii.busko@ki.policja.gov.pl
STANOWISKO DS. OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH
47 8045 219   iod.busko@ki.policja.gov.pl
SAMODZIELNE STANOWISKO DS. INFORMACYJNO-PRASOWYCH

47 8045 210

  rzecznik.busko@ki.policja.gov.pl

 

Komenda Powiatowa Policji w Busku-Zdroju

al. Mickiewicza 19,

28-100 Busko-Zdrój

email: busko@ki.policja.gov.pl