Procedury postępowania z interesantami KPP Busko-Zdrój - Obsługa Interesantów - KPP Busko-Zdrój

Obsługa Interesantów

Procedury postępowania z interesantami KPP Busko-Zdrój

  1. Przybywający do KPP w Busku-Zdroju interesanci w dni robocze w godzinach 7³° – 15³° są obsługiwani przez wyznaczonych pracowników recepcji, natomiast w pozostałych godzinach i dni świąteczne przez służbę dyżurną KPP w Busku-Zdroju.
  2. Po podaniu powodu przybycia lub okazania wezwania przez interesanta pracownik recepcji telefonicznie powiadamiają zainteresowanego policjanta lub pracownika Policji.
  3. Pracownicy recepcji powiadamiają interesantów o możliwości skorzystania z telefonu wewnętrznego znajdującego się przy wejściu do budynku KPP informując o numerach telefonów policjantów lub pracowników Policji.
  4. Każdy interesant w chwili zejścia po niego policjanta czy też pracownika policji oczekuje na niego w poczekalni recepcji, w tym czasie pracownik recepcji wydaje interesantowi jednorazową przepustkę oraz identyfikator określający uprawnienie do przebywania w strefie administracyjnej.
  5. Wszyscy interesanci są odbierani z poczekalni i po załatwieniu sprawy są sprowadzani do wyjścia przez policjanta – pracownika Policji, który sprawę załatwiał.
  6. Gości i interesantów Komendanta Powiatowego Policji i jego zastępców do sekretariatu doprowadza pracownik recepcji.
  7. W przypadku, gdy nie ma konieczności wprowadzania interesantów do pomieszczeń KPP w Busku-Zdroju sprawa ich jest załatwiana w pokoju nr 1 przy recepcji.
  8. Na każde życzenie pracownik recepcji umożliwia kontakt interesanta ze służbą dyżurną KPP w Busku-Zdroju.