Skargi i wnioski

Informacja o przyjmowaniu obywateli w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Kielcach przez członków kierownictwa służbowego lub upoważnione przez nich osoby

Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach lub jego zastępcy, przyjmują interesantów m.in. w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki w godz. 15.00 – 16.00.

Osoby zainteresowane rozmową z  Komendantem Wojewódzkim Policji w Kielcach lub jego Zastępcami, proszone są o składanie pisemnego zgłoszenia na Karcie zgłoszenia na rozmowę.

Zgłoszenia mogą być składane listownie, elektronicznie (na adres skargi@ki.policja.gov.pl) lub osobiście w Punkcie Recepcyjnymi KWP ul. Seminaryjska 12. O terminie przyjęcia, osoby zainteresowane powiadomione zostaną telefonicznie lub listownie.

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie - Sekretariat Komendanta Wojewódzkiego Policji -  tel. 47 802 20 10.

Pliki do pobrania