Skargi i wnioski

Informacja o przyjmowaniu obywateli w Komendzie Powiatowej Policji w Busku - Zdroju przez członków kierownictwa służbowego lub upoważnione przez nich osoby

Komendant Powiatowy Policji w Busku - Zdroju lub jego zastępca, przyjmują interesantów m.in. w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki w godz. 15.00 – 16.00.

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie - Sekretariat Komendanta Powiatowego Policji -  tel. 47 8045 206.