Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych - Zespół ds. Kadr, Szkolenia i OIN - KPP Busko-Zdrój

Zespół ds. Kadr, Szkolenia i OIN

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych

Małgorzata Molisak, tel. 47 8045 219, iod.busko@ki.policja.gov.pl