Kierownik Kancelarii Tajnej KPP - Zespół ds. Kadr, Szkolenia i OIN - KPP Busko-Zdrój

Zespół ds. Kadr, Szkolenia i OIN

Kierownik Kancelarii Tajnej KPP

Anna Ściubisz, tel. 47 8045 251, kadry.busko@ki.policja.gov.pl