Europejski Dzień Przeciwko Handlowi Ludźmi - Prawa Człowieka - KPP Busko-Zdrój

Prawa Człowieka

Europejski Dzień Przeciwko Handlowi Ludźmi

Data publikacji 15.10.2018

18 października w całej Unii Europejskiej obchodzony jest po raz kolejny Europejski Dzień Przeciwko Handlowi Ludźmi. Szczególnie tego dnia organy ścigania, w tym Policja, organizacje rządowe jak i pozarządowe starają się uświadomić społeczeństwu, czym jest handel ludźmi i jak się przed nim ustrzec. Warto przypomnieć, że m.in. w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Kielcach, w strukturach Wydziału Kryminalnego funkcjonuje specjalnie utworzony zespół, którego funkcjonariusze zajmują się przeciwdziałaniem oraz zwalczaniem przestępstw o charakterze handlu ludźmi. Osoby mające informacje o tego typu przestępczości mogą je anonimowo przekazać policjantom za pośrednictwem numeru telefonu: 41 349 24 14.

Jak podaje ONZ, handel ludźmi - dziećmi i kobietami zmuszanymi do prostytucji oraz pracownikami zmuszanymi do niewolniczej pracy - jest dzisiaj najbardziej dochodowym przestępstwem w Europie. Szacuje się, że zyski z handlu ludźmi wynoszą rocznie 2,5 mld euro (na całym świecie dochodzą do 32 mld dolarów).

Jedną z najważniejszych rzeczy związanych ze zwalczaniem handlu ludźmi jest budowanie szeroko rozumianej świadomości społecznej. Aby zwalczać i zapobiegać przestępstwu handlu ludźmi, które jest wyjątkowo dynamiczne, podlegające znacznym wahaniom, trzeba poznać złożoność tego zjawiska.

Dominującą formą wykorzystania ofiar handlu ludźmi jest ich eksploatacja seksualna. Jednakże ostatnie lata wskazują na wyraźny wzrost wykorzystania ofiar do pracy przymusowej, także Polaków. Wejście Polski do strefy Schengen, a tym samym możliwość swobodnego przekraczania granic, spowodowała, że Polska z kraju wyłącznie pochodzenia ofiar stała się krajem zarówno ich tranzytu, jak i przeznaczenia. Identyfikowane w ostatnim czasie w Polsce cudzoziemskie ofiary pochodzą głównie z krajów Europy Wschodniej, np. Ukrainy i Białorusi, Europy Południowej np. Bułgarii i Rumunii, a także państw azjatyckich – Tajlandii i Chin. Polskie ofiary wykorzystywane są głównie w krajach Europy Zachodniej –  np. w Wielkiej Brytanii, Irlandii i Niemczech.

W strukturach Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach funkcjonuję zespół, którego funkcjonariusze zajmują się zwalczaniem oraz przeciwdziałaniem przestępstw o charakterze handlu ludźmi oraz pedofilii. Policjanci Ci na co dzień współpracują ze swoimi zagranicznymi odpowiednikami oraz mundurowymi z Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP. Dodatkowo stróże prawa z Wydziału Kryminalnego KWP w Kielcach prowadzą liczne szkolenia, a także uczestniczą w prelekcjach zorganizowanych dla młodzieży, gdzie m.in. przestrzegają w jaki sposób nie stać się ofiarą handlu ludźmi.

Przypominamy.

Osoby mające informacje o przestępstwach handlu ludźmi mogą je anonimowo przekazać policjantom za pośrednictwem telefonu pod nr: 41 349 24 14 (od poniedziałku do piątku, w godzinach miedzy 8-15).

Opr. DJ

Źródło: KGP/KWP w Kielcach